USDA:截至8月6日当周美国小麦出口销售报告

原标题:USDA:截至8月6日当周美国小麦出口销售报告

  以下为美国农业部(USDA)截至8月6日当周美国小麦出口销售报告。

单位:千吨

            本年度净销售   下年度净销售  出口

韩国         117.9                       35.4

日本         68.6                        86.0

菲律宾       66.8                        90.8

巴西         63.3                        36.3

意大利       33.6                        21.5

西班牙       30.0                        

墨西哥       18.7                        42.5

危地马拉     7.0                         

哥伦比亚     5.0                         

洪都拉斯     3.8                         11.1

中国大陆     3.0                         63.0

中国台湾     2.0                         2.4

尼日利亚     0.9                         49.9

中国香港     0.3                         

多米尼加     0.2                         15.1

尼加拉瓜     0.1                         0.5

哥斯达黎加   -0.4                        13.5

斯里兰卡     -0.6                        

未知地区     -52.4                       

加拿大                                   0.1

缅甸                                     *

以色列                                   *

合计         367.9          0.0          468.0

(单位千吨,*代表数值小于0.05)

Related Post